Transformatie

De kracht van het transformationele coachen is mensen tot inzicht, andere beleving en nieuw gedrag te laten komen, waarbij ik de ander laat zien welke grensverleggende mogelijkheden hij of zij in zich heeft. Als transformationeel coach leer ik de ander om zijn of haar uitdagingen in werk of privé beter, met meer plezier en effectiever aan te pakken.

Ik ben opgeleid door de Wagner Group in de Orbis Transformationeel Coach opleiding.

Orbis richtlijnen
Richtlijnen voor Orbis Transformationeel Coaches
De Orbis Transformationeel Coach houdt zich aan de volgende uitgangspunten:

1. De Orbis Coach werkt in zijn gesprekken 'transformationeel' Dat wil zeggen dat hij/zij zijn eigen (innerlijke) reacties transparant maakt voor de gecoachte. De coach werkt betrokken-confronterend en ervaringsgericht: de Orbis Coach zal eerlijk zijn over zijn eigen gedachten, gevoelens en behoeften in het coachgesprek, naar zichzelf en naar de gecoachte.
De coach is betrokken bij de gecoachte, maar de coach zegt óók wat hij/zij te zeggen heeft en waar hij/zij eventueel last en gemak van heeft bij de ander.

2. De gecoachte en de Orbis Coach zijn 'evenwaardig', maar niet gelijkwaardig In die zin dat beiden unieke en complete mensen zijn, vol mogelijkheden. Er is dus evenwaardigheid naar mens-zijn, het samen naar oorzaken en oplossingen zoeken en zichtbaarheid wat er bij de gecoachte en de coach gebeurt.
Er is geen gelijkwaardigheid, want de coach heeft en houdt de leiding in het gesprek. De gecoachte is zelf verantwoordelijk voor de keuzes die hij maakt en hij is als zodanig aanspreekbaar op zijn gedrag.

3. De Orbis Coach werkt in gesprekken op 3 niveaus;
1 - het niveau van het Hoofd (inzicht in problematiek, patronen en overtuigingen van de gecoachte)
2 - het niveau van het Hart (beleving en motivatie)
3 - het niveau van de Handen (praktisch en ervaringsgericht werken aan actiepunten om nieuw gedrag te oefenen in het dagelijks werk/leven).
Vaak zal een Orbis coach ook iemand uit de directe omgeving voor een gesprek mee-uitnodigen om het inoefenen van nieuwe gewoonten te ondersteunen.

4. De Orbis Coach geeft in het gesprek het voorbeeld hoe het wèl kan. Soms is de gecoachte écht onmachtig of onwetend hoe het anders kan. De coach kan dan door voorbeeldgedrag laten zien hoe je bijvoorbeeld confronteert, grenzen stelt, met je gevoel komt, het niet mag weten etc.

5. De Orbis Coach werkt van het pijnpunt, naar het onderliggende werkpunt naar actiepunt. Bij elke punt staat er één vraag of meerdere vragen centraal.
Het pijnpunt – Waar heb je last van?
Het werkpunt – Wat is de onderliggende, echte oorzaak?
Het actiepunt – Wat ga je ánders doen? Wat ga je bij- of afleren?
De cliënt is bij het actiepunt de expert voor wat betreft het inzetten van zijn eigen specifieke mogelijkheden.

6. De Orbis Coach werkt volgens bovenstaande uitgangspunten.
En zal als zodanig zich niet als Orbis Transformationeel Coach uitgeven wanneer hij/hij coachingmethodieken toepast die niet uitgaan van bovengenoemde grondhouding. Dat wil zeggen dat een Orbis Coach zich niet, zoals een therapeut, opstelt als helper, maar als evenwaardige begeleider van verandering bij de gecoachte.Kosten:

40 euro per gesprek. Plus eventuele reiskosten van 19 eurocent per kilometer, als ik naar jou toe kom.

Aanmelden / contact

terug naar 'Individueel'
Informatie

 • Telefoon:
  0653557973
 • E-mail:
  info@oudewijze.nl
 • Adres:
  Mennonietenkerkstraat 7
  9981BB Uithuizen
  Groningen